Messaging System

ในโลกของอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านการสื่อสารที่หลากหลายอีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในการสื่อสารในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งในการรับส่งอีเมลล์ต้องมีตัวกลางในการรับส่งเมลล์นั่นก็คือ Mail Server  ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการอีเมล์ไปใช้งานฟรี เช่น  Hotmail, Yahoo, Gmail  ถ้าเป็นผู้ใช้งานตามบ้านการใช้บริการฟรีอีเมล์ก็ถือเป็นเรื่องสมควร แต่ถ้าในรูปแบบองค์กรหรือหน่วยงานการใช้ฟรีอีเมล์เหล่านี้คงดูไม่ดีนักและไม่สะดวกในการบริหารจัดการหลายๆอย่าง

ทำไมต้องมี MAIL SERVER เป็นของตัวเอง

ทำไมต้องมี Mail Server เป็นของตัวเองบางท่านอาจมองว่าไปใช้งานฟรีอีเมล์ที่มีการเปิดให้บริการไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องเสียเงิน การมี Mail Server เป็นของตัวเองย่อมดีกว่าการใช้บริการฟรีอีเมล์ต่างๆ ดังนี้

  • สามารถบริหารจัดการระบบ Mail Server ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็น Mail Server ของเราเอง
  • การบริการจัดการชื่อผู้ใช้งาน ในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถกำหนดรูปแบบการตั้งชื่อภายในองค์การหรือหน่วยงานได้เอง ไม่ต้องกลัวซ้ำกับฟรีอีเมล์ ต่างๆ
  • การบริหารจัดการเนื้อที่ของผู้ใช้งาน ท่านสามารถกำหนดเนื้อที่การใช้งานให้กับกลุ่มผู้ใช้งานได้เช่น กลุ่มผู้บริหารให้มีเนื่อที่ 10 GB, กลุ่มพนักงานให้มีเนื่อที่ 10 MB
  • การสำรองข้อมูล สามารถกำหนดระยะเวลาการสำรองข้อมูลได้อย่างเต็มไม่ว่าจะสำรองข้อมูลลงแผ่น DVD, External USB, Tape Backup  หรืออื่นๆ
  • การมี Mail Server เป็นของตัวเองเป็นการเชื่อเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือหน่วยงานได้ทางหนึ่ง
  • การรับส่งอีเมล์ภายใน Mail Server ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกันมีความรวดเร็วมากกว่าส่งต่างโดเมน
  • เมื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาก็ยังสามารถรับส่งอีเมลล์ภายในได้

การให้บริการ Messaging System หรือ Mail Server

ทางเราได้มีการให้บริการออกเป็นสองแบบคือระบบอีเมล์ที่เป็น Commercial Software และที่เป็น OpenSource Software โดยมีโซลูชั่นให้ท่านเลือกดังนี้

  • MicroSoft Exchange Server
  • Linux /Unix  Mail Server

Exchange Server นับว่าเป็น Product ตัวหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของ Microsoft รองจาก Windows ซึ่งปัจจุบัน Microsoft Exchange Server มีการพัฒนาไปที่ MS Exchange server 2019 แล้วการที่องค์กรหรือหน่วยงานส่วนใหญ่เลือกใช้งาน Microsoft Exchange Server นั้นเพราะสามารถใช้งานง่ายและยังใช้งานร่วมกับโปรแกรมไคลเอนต์อย่าง Microsoft Outlook ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโปรแกรม Microsoft Exchange Server ยังมีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบป้องกันสแปมเมล์ ตารางนัดหมาย การกำหนดเงื่อนไขในการรับส่งเมล์

ระบบ Microsoft Exchange Server ถือได้ว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน แต่เนื่องข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ราคาของ Software License ก็อาจจะมีผลกระทบกับบางองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งก็มีความจำเป็นในการใช้ระบบอีเมล์ Linux / Unix Email Server จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้งานระบบอีเมล์ ซึ่งทำให้ประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อ License และในส่วนของระบบการทำงานก็สามารถทำได้ได้ไม่แพ้ระบบที่เสียค่า License เลยทีเดียว

ทางเรามีการให้บริการในการให้คำปรึกษา และวางระบบอีเมล์โดยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งอีเมล์มาแล้วหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการและเอกชน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพในราคาประหยัด