รับวางระบบ LAN, เดินสาย FIBER OPTIC

 บริษัท เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเดินสายสัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาย Copper Cabling เช่น สาย Cat5 Cat6 หรือ สาย FiberObitc โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินสายมากว่า 10 ปี จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานของท่านจะได้รับการบริการและให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพในราคาที่คุ้มค่า

ในการวางระบบเครือข่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้นั้นต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ ซึ่งในการออกแบบระบบเครือข่ายนั้นสายสัญญาณเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะ ทำให้เกิดปัญหาภายในระบบเครือข่าย ดังนั้นการเลือกใช้สายสัญญาณต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภทและรู้ถึงข้อจำกัด ต่างๆของสายแต่ละประเภทอย่าง ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระบบเครือข่ายขึ้นในภายหลัง

Experience Matters

ทีมงาน NIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 10 ปี
ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  (วางระบบ LAN ทั้งอาคาร)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • โรงแรมไอบิส
 • บริษัท NTT DATA ประเทศไทย
 • สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน)

แนะนำประเภทของสายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันสัญญาณของ ระบบ LAN มีอยู่หลายประเภท มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณต่างกันออกไป สายเน็ตเวิร์คที่นิยมกันมาก ใช้ในการเดินในอาคาร ก็คือสาย UTP (UNSHIELD TWISTED PAIR) ภายนอกจะหุ้มด้วยสายคู่บิดเกลียวรวมกัน 4 คู่ โดยมีสีต่างกันไป และต่อเข้ากับหัว RJ-45

ประเภทของสาย UTP

 • UTP CAT5 คือ สายแลน ที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps (ไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้ว)
  และระยะทำการไม่เกินเส้นละ 100 เมตร
 • UTP CAT5e คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs (ส่วนใหญ่ใช้ Cat 5e)
 • UTP CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz
  เหมาะกับอุปกรณ์ประเภท Gigabit Ethernet
 • UTP CAT7 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 600MHz

ลักษณะทางกายภาพภายนอกเหมือนกัน แต่ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลจะต่างกัน สาย UTP (Unshield Twisted Pair) Cat5, Cat5e, Cat6