การ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

สำหรับ Firmware Version ที่แสดงตัวอย่างเป็น Version 6.2.9

การ Backup หรือการ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

นั้นเป็นพื้นฐานที่ผู้ดูแลระบบควรรู้ถึงวิธีการจัดการ โดยเฉพาะการ Backup ค่า Configuration ที่ผู้ดูแลระบบควรทำการ Backup อย่างสม่ำเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

การ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate 

  1. กดที่ปุ่ม User Login ไปที่เมนู Configuration และเลือกเมนู Restore
  2. เข้าสู่หน้าสำหรับการ Restore System Configuration ทำการเลือกที่เก็บ Files Configuration โดยมีให้เลือก 2 แบบคือ Local PC (Files Configuration อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  USB Disk (Files Configuration อยู่ใน USB Flash Drive) จากนั้นกดที่ปุ่ม Upload
  3. หากตอน Backup Files Configuration ใส่ Password ไว้จะต้องใส่ Password ให้ตรงกับตอน Backup
  4. หลังจากกำหนดค่าต่างๆแล้วให้กดที่ปุ่ม OK และทำการยืนยันอีกครั้ง อุปกรณ์ Firewall Fortigate จะเริ่มดำเนินการ Restore ค่า Configuration
RESTORE CONFIGURATION FIREWALL FORTIGATE

RESTORE CONFIGURATION FIREWALL FORTIGATE

RESTORE CONFIGURATION FIREWALL FORTIGATE

RESTORE CONFIGURATION FIREWALL FORTIGATE

วิธีการ BACKUP ค่า CONFIGURATION อุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE

.

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th