การ Reset Password Admin อุปกรณ์ Firewall Fortigate

สำหรับ Firmware Version ที่แสดงตัวอย่างเป็น Version 6.2.9

การ Reset Password Admin ใช้ในกรณีที่จำ Password ไม่ได้ หรือมาดูแลต่อจาก IT คนเก่าแล้วไม่ทิ้ง Username หรือ Password ไว้ให้ สามารถทำการ Reset Password ได้ผ่านการ Console โดยมีขั้นตอนดังนี้

การ Reset Password Admin อุปกรณ์ Firewall Fortigate

 1. ทำการ Download และติดตั้ง โปรแกรม Putty
 2. ทำการเชื่อมต่อสาย Console ผ่านทาง Port Console/USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ตรวจสอบ Serial Port ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเข้าที่เมนู Device Manager จากตัวอย่างเชื่อมต่อที่ Port COM3 ซึ่งแต่ละเครื่องจะแสดง Port ที่เชื่อมต่อไม่เหมือนกัน
 4. เปิดโปรแกรม Putty ตั้งค่า Serial line เป็น Com3 และ Speed เป็น 9600 จากนั้นกดปุ่ม Open
 5. เข้าสู่หน้าสำหรับ Console ด้วย Command Line
 6. ทำการถอดสาย Power ที่อุปกรณ์ Firewall Fortigate แล้วเสียบสาย Power เพื่อเป็นการ Reboot อุปกรณ์​
  – รอจนอุปกรณ์เข้าสู่หน้าให้ Login
 7. ทำการ Login ด้วย User : maintainer / Password : bcpb(Serial number ของอุปกรณ์ Fortigate) เช่น bcpbFWF30Exxxxxxxxxx
  – โดยจะต้องทำการ Login ให้เสร็จหลังจาก Reboot ไม่เกิน 15 วินาที
 8. หลังจาก Login เข้าสู่ Maintainer Mode ให้พิมพ์คำสั่ง
  FortiWiFi-30E # config system admin
  FortiWiFi-30E (admin) # edit admin
  FortiWiFi-30E (admin) # set password xxxxxx (Password ที่ต้องการจะเปลี่ยน)
  FortiWiFi-30E (admin) # end สั่ง 

Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate


Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate


Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate


Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate


Reset Password Admin Firewall Fortigate

Reset Password Admin Firewall Fortigate

สนใจเรียนรู้บทความอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ Firewall Fortigate

.

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th