การ Reset Factory Default อุปกรณ์ Firewall Fortigate

สำหรับ Firmware Version ที่แสดงตัวอย่างเป็น Version 6.2.9

การ Reset Factory Default อุปกรณ์ Firewall Fortigate ผ่านหน้า Web GUI 

  1. ทำการ Login จะเข้าสู่หน้า Dashboard ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate
  2. ทำการเลือกที่เมนู CLI Console จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับ Console ด้วย Command Line
  3. พิมพ์คำสั่ง execute factoryreset และกดปุ่ม Enter จากนั้นให้กดปุ่ม Y และกดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน
  4. จากนั้นอุปกรณ์จะเข้าสู่กระบวนการ Default Factory Reset รอสักครู่จนกระบวนการเสร็จสิ้น
  5. เปลี่ยนการตั้งค่ารับ DHCP เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Firewall Fortigate หลังจากที่กระบวนการ Default Factory Reset เสร็จสิ้น IP Default ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate จะเป็นหมายเลข IP : 192.168.1.99 โดยสามารถ Login ผ่าน Web Browser โดยพิพม์ URL https://192.168.1.99 ที่ Address bar
  6. จากนั้นทำการ Login เข้าสู่อุปกรณ์ โดยค่าเริ่มต้น Username : Admin , Password : (ว่าง)
  7. ระบบจะทำให้การตั้ง Password ใหม่สำหรับ Login เข้าสู่อุปกรณ์ Firewall Fortigate จากนั้นกดปุ่ม OK
  8. ทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่กำหนด จะสามารถเข้าสู่หน้า Dashborad ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate


Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate


Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate


Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate


Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate


Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall Fortigate

Reset Factory Default Firewall FortigateClick here to add your own text

สนใจเรียนรู้บทความอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ Firewall Fortigate

.

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th