การ Register Product Fortigate Firewall

              ในส่วนนี้ผมจะพูดถึงวิธีการในการลงทะเบียน อุปกรณ์ Fortigate Firewall ซึ่งในการซื้อ Fortigate มาในครั้งแรกอุปกรณ์ Fortigate จะมีการแถม Module ต่างๆมาให้ทั้งในส่วนของ Web Filtering , Anti Virus , Intrusion Protection มาให้ใช้งาน 1 ปี ถ้าหมด 1 ปีแล้วต้องการใช้งานต่อก็ต้องเสียตังต่อ License ซึ่งในการใช้งาน Module ต่างๆเหล่านี้ในครั้งแรกเราจำเป็นที่จะต้องทำการ Register อุปกรณ์ Fortigate ก่อนถึงจะสามารถใช้งาน Module ต่างๆเหล่านี้ได้

นอกจากนี้แล้ว Account ที่เราใช้ในการ Register อุปกรณ์ Fortigate ยังสามารถเข้าไปหาข้อมูล Knowledge ต่างๆ ในการ Configuration และยังสามารถ Download Firmware Fortigate ในเวอร์ชั่นใหม่ๆมาใช้งานได้อีกด้วย  มาดูวิธีการ Register อุปกรณ์กันครับ

1. เข้าไปที่เว็ป https://support.fortinet.com สำหรับคนที่ยังไม่เคย Register มาก่อนให้คลิกที่เมนู Register  ในส่วนของคนที่มี Account อยู่แล้วก็สามารถ Login ได้เลยครับ

ขั้นตอนการ Register Fortigate

2. กรอกอีเมลที่เราต้องการลงทะเบียนกับ Fortinet  อีเมลนี้จะผูกกับอุปกรณ์ Fortigate

 • ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง  เมื่อกด Register จะมีการส่ง Email Verification Code ไปทางอีเมล ให้เราทำการ Login อีเมลที่ทำการลงทะเบียนแล้วนำ Code มาใส่ จากนั้นคลิก Next
 • กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด กด Next
Register Fortigate
Register Fortigate
Register Fortigate

3. ให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน กด Submit และทำตามขั้นตอนจนถึงหน้าที่ขึ้น Success 

Register Fortigate

3. หลังจากที่เราได้ Account จากการสมัครในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้เรานำ Account นั้นมาทำการ Login จากนั้นจะเจอหน้า Welcome ให้เราทำการคลิกที่เมนู Register Now

Register Fortigate

4. ให้ทำการนำหมายเลข Serial Number ของตัวอุปกรณ์มาใส่ หมายเลข Serial Number สามารถดูจากสติ๊กเกอร์ใต้ตัวอุปกรณ์ Foritgate

เลือก End User Type

 •  A goverment user
 •  A non-goverment user
  จากนั้นกดปุ่ม Next
Register Fortigate

5. ดำเนินการกรอก FortiCloud Key: ดูได้ที่สติกเกอร์บน Box อุปกรณ์

 • Product Description :  ให้กรอกชื่อบริษัท หรือ Site End User
 • Forti Partner :  ให้เลือกบริษัที่เราเป็น Partner ด้วย คือ Network Integration Solution

หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปคลิก Next

Register Fortigate

6. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงกด Confirm

Register Fortigate

7. ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมด  จะสังเกตุเห็นว่า ช่อง Hardware  จะขึ้นวันที่ Activation Date และ Expiration Date แล้ว ส่วนช่อง Firmware&General Update และ Enhanced Support ยังไม่ระบุวันหมดอายุ  จะใช้ได้เพียง 90 วัน นับจากวันที่เราทำการ Register อุปกรณ์ Firewall Fortigate

 • ช่อง REGISTER SUPPORT CONTRACT  : แสดง No Contract Registered
Register Fortigate

8. เข้าสู่หน้า Product Information  ให้คลิกที่ หัวข้อ Registration ที่เมนู Add License

Register Fortigate

9. ให้ทำการกรอกหมายเลข Registeration Code  สามารถดูได้จากเอกสารใบ License ที่เราได้มาพร้อมอุปกรณ์ Fortigate

เลือก End User Type:

 • A goverment uer
 • A non-government user

จากนั้นคลิก Next

Register Fortigate
Register Fortigate (Contract Register Code)

ตัวอย่างเอกสารใบ License ที่ได้มาพร้อมตัวอุปกรณ์ Fortigate

10. จากนั้นอุปกรณ์ Fortinet จะแสดง Contract Number : ที่ผูกกับ Serial Number ของอุปรณ์

 •      ตรวจสอบรายละเอียด การ Register จะแสดง Support Type  เป็นระยะเวลา 1 ปี

กด Confirm  เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนอุปกรณ์ Fortinet

Register Fortigate
Register Fortigate

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th