ปกป้องระบบเครือข่ายของคุณด้วย FIREWALL FORTIGATE

ถ้าพูดถึง Firewall ที่มีคุณสมบัติในการจัดการเรื่องระบบ Security ง่ายในการบริการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ และเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คงต้องมีชื่อ Firewall Fortigate ขึ้นมาในอันดับต้นๆของอุปกรณ์ Firewall ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ Firewall ที่ครบเครื่องและคุ้มค่าที่สุดในยุคนี้

Fortigate มีการใช้เทคโนโลยีการประมวลระบบรักษาความปลอดภัยแบบ ASIC (accelerated multithread security systems) โดยใช้ FortiASIC Content Processor ในการประมวลผล และมีการพัฒนา FortiOS Operating System ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นโดย Foritgate โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Stateful Firewall และ Deep Packet Inspection

Firewall Fortigate ถือได้ว่าเป็น Firewall ที่ครบเครื่องเรื่อง Security และระบบบริหารจัดการที่สุดในยุคนี้เนื่องจากได้มีการรวบรวมระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆและระบบบริหารจัดการเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น Traffic Shaping, Antispam, Web Filtering, Antivirus/Antispyware, IDS/IPS, IPsec/SSL VPN ซึ่งเป็นระบบที่ทุกองค์ควรจะมี โดยคุณสมบัติที่กล่าวมาได้หมดได้รวมไว้บนตัวอุปกรณ์ Firewall Fortigate เพียงตัวเดียว

นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ Firewall Fortigate ยังได้ Certificate เพื่อการันตีคุณภาพจากโดยได้รับการรับรองจาก ICSA ในด้านของ AntiVirus, Firewall, IPSec, SSL-TLS, IPS, ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก และ AntiSpyware  อุปกรณ์ Firewall Fortigate เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบเครื่องข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สามารถใช้งานได้ง่าย โดยมีศักยภาพสามารถตอบสนองทุกความต้องการบนระบบเครือข่ายตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

ท่านสามารถทดลองเข้าใช้งานอุปกรณ์ Firewall Fortigate ได้ที่
www.fortigate.com โดยใช้ username : demo , password : fortigate

Why Fortinet Is Better than Cisco, Juniper, SonicWALL, and WatchGuard

FeatureFortinetCiscoJuniperSonicWallWatchGuard
No Per-user PricingYesNOYesNONO
Integrated Antispam ProtectionYesModuleYes, on specific modelsCharge per userYes
Integrated Content FilteringYesModuleYesYesYes
Integrated Data Leakage PreventionYesNONOYesYes
Integrated YesNONOYesNO
Optional Endpoint Compliance CheckYesNONONONO

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th