การ Backup ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

สำหรับ Firmware Version ที่แสดงตัวอย่างเป็น Version 6.2.9

การ Backup หรือการ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

นั้นเป็นพื้นฐานที่ผู้ดูแลระบบควรรู้ถึงวิธีการจัดการ โดยเฉพาะการ Backup ค่า Configuration ที่ผู้ดูแลระบบควรทำการ Backup อย่างสม่ำเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การ Backup ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate

การ Backup หรือการ Restore ค่า Configuration อุปกรณ์ Firewall Fortigate  นั้นเป็นพื้นฐานที่ผู้ดูแลระบบควรรู้ถึงวิธีการจัดการ โดยเฉพาะการ Backup ค่า Configuration ที่ผู้ดูแลระบบควรทำการ Backup อย่างสม่ำเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. กดที่ปุ่ม User Login ไปที่เมนู Configuration และเลือกเมนู Backup
  2. เข้าสู่หน้าสำหรับการ Backup System Configuration ทำการเลือกปลายทางที่ต้องการจะเก็บ Files Configuration โดยมีให้เลือก 2 แบบคือ Local PC (สำหรับเก็บ Files ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  USB Disk (สำหรับเก็บที่ USB Flash Drive) 
  3. สามารถใส่ Password สำหรับ Files Backup ได้ โดยเลือกที่เมนู Encryption จากนั้นทำการใส่ Password 
  4. หลังจากกำหนดค่าต่างๆแล้วให้กดที่ปุ่ม OK จะเป็นการ Save Files Configuration ไปไว้ที่ Folder Download
การ BACKUP ค่า CONFIGURATION อุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE

BACKUP CONFIGURATION FIREWALL FORTIGATE

Backup Configuration Firewall Fortigate

Backup Configuration Firewall Fortigate

.

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th