วิธีการ Backup and Restore Configuration Fortigate Firewall

การ Backup and Restore Configuration Foritgate Firewallเราสามารถทำการ Backup และ Restore Configuration ผ่านทางหน้า Web Manage ได้เลย โดยมีวิธีการดังนี้

1.Login เข้าที่หน้า Manage ของตัวอุปกรณ์เข้าที่เมนู Dashboard -> Status ที่หัวข้อ System Information จะเจอเมนูSystem Configuration ซึ่งจะบอกวันเวลาที่เราได้ทำการ Backup Configuration ครั้งล่าสุด จากนั้นให้คลิ๊กที่เมนู Backup ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. เข้าสู่หน้าจอสำหรับการ Backup ให้ทำการเลือกที่เมนู Local PC สำหรับ อุปกรณ์ Fortigate บางรุ่นมี Port USB ซึ่งทำให้เราสามารถ Backup Configuration ผ่านทาง Post USB ได้ ถ้าเราต้องการใส่ Password ให้กับ File Backup Configuration ก็ได้โดยทำการติ๊กถูกที่หน้าหัวข้อ Encrypt configuration file จากนั้นให้ทำการใส่ Password สองครั้ง ในการ Backup Configuration แบบใส่ password เวลาทำการ Restore ค่า Configuration ก็จะมี Pop Up ขึ้นมาเพื่อให้ใส่ Password ก่อนที่จะทำการ Restore จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Backup เพื่อทำการ Save File Configuration ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2