พื้นฐานการ Config Cisco

ในบทความนี้จะแนะนำคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการ Config อุปกรณ์ของ Cisco ว่ามีรูปแบบ โครงสร้าง หรือลักษณะการใช้งานคำสั่งอย่างไร ความแตกต่างในการเข้าใช้งานของแต่ละโหมด

โหมดในการเข้าใช้งานหรือ Config จะมีอยู่ 2 โหมดหลักๆคือ

  1. User EXEC Mode หรือเรียกสั้นๆว่า User Mode
  2. Privileged EXEC Mode หรือเรียกได้อีกอย่างว่า enable mode
EXEC Modeสัญลักษณ์การเข้าใช้งาน
UserNIS>ทำได้เพียงเช็คสถานะการทำงานต่างๆของอุปกรณ์
PrivilegedNIS#สามารถเข้าถึงในส่วนของการ Configuration ได้

ตัวอย่างการใช้คำสั่งในการเข้าถึงโหมดต่าง

Router> enable –> ใช้คำสั่ง enable เพื่อทำการเข้าสู่ Privileged EXEC Mode

Router#-> สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย #

Router#configure terminal –> ใช้คำสั่ง configure terminal เพื่อเข้าสู่ Global Configuration Mode

Router(config)# –> เข้าสู่ Configuration Mode ซึ่งจะสามารถทำการ Config ค่าต่างๆให้กับตัวอุปกรณ์ได้

Router(config)#exit –> ใช้คำสั่ง exit เพื่อออกจาก Configuration Mode หรือใช้คำสั่ง end เพื่อเข้าสู้ Privileged Mode

ในการที่จะเริ่ม Config ค่าต่างๆให้กับตัวอุปกรณ์ จะต้องเข้าสู่ Configuration Mode ก่อนเสมอถึงจะทำการ Config ได้และในการ Config ค่าใดๆจะต้องอยู่ในส่วนของ View นั้นๆก่อนเช่น ต้องการใส่หมายเลข IP Address ให้กับ Interface Port fastEthernet 0/1 ในการ Config ก็จะต้องเข้าสู้ View ของ Interface Port fastEthernet 0/1 ก่อนถึงจะใส่หมายเลข IP Address ได้

ตัวอย่างการใช้คำสั่งใส่หมายเลข IP Address ให้กับ Interface Port Ethernet 0/1

Router>enable

Router#conf t –> สามารถใช้คำสั่งอย่างย่อ conf t แทนคำสั่ง configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/1 –>เข้าสู่ Interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 –> ใส่หมายเลข IP Address ให้ Interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#end –> ใช้คำสั่ง end เพื่อเข้าสู่ Privileged

Router# –> Privileged Mode

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th