ีรับต่อ MA CISCO

บริการต่อ MA CISCO

บริการต่ออายุ MA อุปกรณ์ Cisco ทุกประเภท ทั้ง Switch, Router, Module และ Access Point หลังจากเกิดปัญหา แจ้งเคสแล้วทางทีมตรวจสอบว่าไม่สามารถใช้งานได้จริง ทางทีมจะเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมตั้งค่า Config ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา Service Level Agreement (SLA)

Service: ประเภทของการให้บริการ

  • 8x5xNBD  คือ 8hr a day , 5 days a week, Next Business Day
  • 8x5x4      คือ 8hr a day , 5 days a week, 4 hour Respond
  • 24x7x4    คือ  24hr a day, 7 days a week, 4 hour Respond

ทำไมต้องต่อ MA Cisco:  MA หรือ Maintenanance Service Agreement การต่อ MA ก็เหมือนกับการซื้อประกันตัวอุปกรณ์ กล่าวคือหากอุปกรณ์ของท่านเสียใช้งานไม่ได้ หากอยู่ในประกันก็จะสามารถเปิดเคส เพื่อขอส่งซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ หรือระหว่างที่อุปกรณ์เสีย ต้องการมีอุปกรณ์ทดแทน สามารถเพิ่มบริการ MA + Advance Replacement เมื่ออุปกรณ์เสีย
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ Network Engineer เข้าติดตั้งอุปกรณ์ทดแทน พร้อมตั้งค่า Configuration และทดสอบการใช้งานระบบเน็ตเวิร์ค (Network) ของท่าน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด