การ Config DHCP บน Router Cisco

ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการและคำสั่งที่ใช้ในการ Config DHCP บนอุปกรณ์ Router Cisco โดยผมจะทำการ Config ตามDiagram ด้านล่าง จาก Diagram ผมทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Router ที่พอร์ท FastEthernet 0/0 โดยใน การทดสอบนี้ต้องการให้ขา Fa0/0 ของ Router มี

IP Address เป็น 192.168.1.1 ,
Subnet : 255.255.255.0
และให้มีการแจกหมายเลขIP Address ตั้งแต่หมายเลข 192.168.1.11-192.168.1.100
Subnet : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.1 และ
Gateway : 192.168.1.1

คำส่งที่ใช้ในการ Configuration

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#interface fastethernet 0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 -> ทำการใส่ IP Address ให้กับพอร์ท Fa0/0

Router(config-if)#no shutdown -> สั่งให้ Interface UP

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip dhcp pool TestPool-DHCP -> คำส่งในการสร้างกลุ่มที่ใช้ในการแจก DHCP โดยมีชื่อ Pool เป็นTestPool-DHCP ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 -> สั่งให้ DHCP แจกที่ Interface ไหน

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 -> คำสั่งที่ใช้ในการแจก Gateway

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.1 -> คำสั่งที่ใช้ในการแจก DNS Server

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 -> คำสั่งที่ให้ยกเว้นหมายเลข IP ที่ไม่ต้องการให้แจก

หลังจาก Config ที่ Router เสร็จแล้วให้มาทำการทดสอบที่เครื่อง Client ดูว่าได้รับหมายเลข IP address ตรงกับที่กำหนดหรือไม่

บริษัทฯ  ยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Tel: 02 678 9995, 093 289 1664  Email: info@nisolution.co.th