การเลือกซื้ออุปกรณ์ Firewall Fortigate

แนะนำการเลือกซ์้ออุปกรณ์ Firewall Fortigate ให้ตรงกับการใช้งาน

การเลือกซื้อ Fortigate

การเลือกซื้ออุปกรณ์ Firewall Fortigate

การเลือกรุ่นในการใช้งานอุปกรณ์ Firewall Fortigate ให้ตรงกับความต้องการใช้งานภายในองค์กรนั้น มีปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึงในการพิจารณาเพื่อให้ได้รุ่นอุปกรณ์ Firewall Fortigate ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้